گرفتن – بردن مجموعه ظهر امروز دوچرخه سواری

گرفتن – بردن: مجموعه ظهر امروز دوچرخه سواری ورزشگاه آزادی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی درخواست ترک همدانی جهت اعاده دادرسی در پرونده سعید مرتضوی

وکیل مدافع جمعی از کارگران از مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری در پرونده سعید مرتضوی را کرده است.

درخواست ترک همدانی جهت اعاده دادرسی در پرونده سعید مرتضوی

درخواست ترک همدانی جهت اعاده دادرسی در پرونده سعید مرتضوی

عبارات مهم : پرونده

وکیل مدافع جمعی از کارگران از مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری در پرونده سعید مرتضوی را کرده است.

به گزارش ایلنا، مصطفی ترک همدانی (وکیل مدافع جمعی از کارگران) با اعلام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده تخلفات مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی گفت: به مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری در پرونده سعید مرتضوی را ارایه کرده ام.

درخواست ترک همدانی جهت اعاده دادرسی در پرونده سعید مرتضوی

وی ادامه داد: تا به امروز هیچ رد مالی به کارگران صورت نگرفته است بر همین اساس در ارتباط با پرونده مرتضوی و حکم صادره در این پرونده، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده ام.

پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ داده در شرکت تامین اجتماعی است که در بخش نخست در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی محمدی بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعلیقی، تحصیل مال نامشروع به ۶ ماه حبس تعزیری و حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان بود، به رد مال محکوم شد ولی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرد.

وکیل مدافع جمعی از کارگران از مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری در پرونده سعید مرتضوی را کرده است.

در بخش دوم پرونده مرتضوی تحت عناوین اتهامی اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ابتدا در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مورد پیگیری قرار داده شد که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به ۷۰ و اهمال در انجام وظیفه به ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد. ولی دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را رد کرد.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | استان تهران | سعید مرتضوی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz